Türkiye & Adana Hakkında

Türkiye & Adana Hakkında

Türkiye, jeopolitik konumu açısından çeşitli kıtalar ve ülkeler arasında bir köprü görevi görmektedir. Merkezi konumu Türkiye’yi ihracat için coğrafi bir güç haline getirmektedir. Otomotiv, tekstil, makine, kimya, plastik ve gıda gibi gelişmiş ve çeşitlendirilmiş ve özel sanayi sektörlerine sahiptir. Stratejik açıdan bakıldığında, Türkiye nitelikli, genç, motive ve her şeyden önce finansal olarak çok uygun bir işgücüne sahip olduğundan dolayı, Türkiye'den gerçekleştirilen ithalat diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı gerçekleştirilebilmektedir. Modern üretim araçları ve yeni teknolojiye uyum kapasitesinden dolayı çok aktif ve reaktif bir şekilde girişimcilik faaliyetleri sürdürülebilmektedir. 

1966'dan beri Gümrük Birliği'nin varlığı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan ithalat / ihracat trafiğini kolaylaştırmıştır. Avrupa Birliği Türkiye’nin en önemli ve en büyük ticaret partnerlerinden birisi olup Türk dış ticaretinin %52’si Avrupa Kıtasına gerçekleştirilmektedir. 

Adana, 2020 yılında yaklaşık 2.25 Milyon nüfusu ile Türkiye'nin en dinamik, geniş, modern ve kültürel şehirlerinden biridir (TÜİK, 2021). Stratejik jeopolitik konumu ve uluslararası limanlara yakınlığı nedeniyle yabancı yatırımcılara ve işbirlikçilere gelişmiş lojistik seçenekleri sunmaktadır. Adana, üretimin yanında ihracatta da ürün çeşitliliği bakımından önde gelen ve her sektörde ihracat yapabilecek kapasitesi olan bir il konumundadır.