Ürün Detayları

TERMİK DEGAZÖR SİSTEMLERİ

Üretici Firma :Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Talep Gönder
  • 7 ppb (0.005 cc/l) seviyesine kadar O2 alımı
  • CO2 gazının tamamen tahliyesi
  • 100 ton/h kapasiteye kadar üretim
  • 10 dk pik çekişe göre besi suyu stoğu
  • Uzun kazan ve tesisat ömrü

Degaze işlemi suda çözünmüş olan oksijenin ayrıştırılmasıdır. Bu işlemle, ek olarak sudaki CO2 gazı da alınmış olur. Bu iki korozif gazın besi suyundan alınması kazan ve buhar hatları- nın ömrünün arttırılmasını sağlarken, verimli ve güvenilir bir işletme sağlar. Degazör uygula- masının bir başka faydası da kazana giren besi suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle duman gazı tarafındaki düşük sıcaklık korozyonu riskinin azaltılması ve kazana sıcak su verildiği için termal şokların önlenmesidir. 

  • Oxygen removal up to 7 ppb (0,005 cc/l) Complete
  • CO2 removal
  • Up to 50 tph water capacity
  • Standard 10 minutes of storage capacity
  • Long boiler and installation life

Deaeration is the process of removing the dissolved oxygen from the boiler feed water. Additi- onally, in the deaeration process the CO2 is also removed. Removal of these two gases is important in boiler feed water as both of the segases promote corrosionin the boiler orsteam system. An additional benefit of a deaerator is the high water feeding temperature to boiler, so risk of low temperature corrosion on the smoke side is decreased and thermal shocks are liminated in the boiler.

İlgili Ürünler